Cysylltu â Ni / Gwasanaeth Gwneud Cais am Ddata

A key service provided by AWISS is our data request service.

Gwasanaeth allweddol a ddarperir gan AWISS yw ein gwasanaeth gwneud cais am ddata.

Ar gais, gellir darparu dadansoddiadau syml o system AWISS ar gyfer unigolion iechyd y cyhoedd, sefydliadau a gwneuthurwyr polisïau i gynorthwyo gweithgareddau, ymgyrchoedd a mentrau’n ymwneud ag atal anafiadau.

Am geisiadau mwy cymhleth fel gwerthusiadau ymyriadau aml-wedd neu arbrofion naturiol, sydd angen dadansoddiadau manylach a chyllid ychwanegol; mae staff AWISS yn rhoi cyngor ar argaeledd data a dichonoldeb prosiect, a gall argymell cyrff ariannu perthnasol i bartïon â diddordeb.

Trwy gyflwyno eich ymholiad rydych yn cydsynio i’ch data gael ei gadw gan AWISS, Prifysgol Abertawe. Caiff eich data ei ddefnyddio at ddibenion ymdrin â’ch ymholiad ac anfon y wybodaeth berthnasol atoch am AWISS. Ni fydd AWISS yn rhoi eich manylion i unrhyw drydydd parti.  Os ydych yn dymuno tynnu eich hun oddi ar gronfa ddata AWISS anfonwch e-bost at awiss@swansea.ac.uk.

    Hoffwn dderbyn diweddariadau yn ymwneud ag atal anafiadau gan AWISS