Adroddiadau

ADRODDIAD DANGOSYDDION ANAFIADAU AR GYFER CYMRU 2020

Mae’n bleser gennym gyflwyno Adroddiad Dangosyddion Anafidau ar gyfer y cyfnod 2010-2020.

Ferswin Gymraeg: https://www.awiss.org.uk/wp-content/uploads/2020-Indicator-report-Welsh.pdf

Fersiwn Saesneg: https://www.awiss.org.uk/wp-content/uploads/2020-Indicator-report.pdf

ADRODDIAD DANGOSYDDION ANAFIADAU AR GYFER CYMRU 2019

Mae Adroddiad System Arolygu Anafiadau Cymru Gyfan 2019 nawr ar gael. Prif amcan yr adroddiad yw i ddarparu trosolwg o ganfyddiadau allweddol y dangosyddion anafiadau, ac i gefnogi datblygu polisi a gweithgareddau i leihau anafiadau ledled Cymru.

Fersiwn Saesneg: https://www.awiss.org.uk/wp-content/uploads/2019/10/Injury-Indicators-for-Wales-Report-2019.pdf

Fersiwn Gymraeg: https://www.awiss.org.uk/wp-content/uploads/2019/10/Injury-Indicators-for-Wales-Report-2019C.pdf

ADRODDIAD ANSAWDD DATA

Mae’r Adroddiad Ansawdd Data newydd nawr ar gael, sy’n ategu’r offeryn newydd a’r prif adroddiad. Mae’n darparu manylion am ansawdd y data a ddefnyddiwyd i greu’r Dangosyddion Anafiadau.

Fersiwn Saesneg: https://www.awiss.org.uk/wp-content/uploads/2019/11/Injury-Indicator-Data-Quality-Report.pdf

Fersiwn Gymraeg: https://www.awiss.org.uk/wp-content/uploads/2019/10/Injury-Indicator-Data-Quality-ReportC.pdf