Aelodau Tîm AWISS

Yr Athro Ronan Lyons

Ronan Lyons, MD, FFPH, FFPHM (RCRPI), FLS yw Athro Iechyd y Cyhoedd ym Mhrifysgol Abertawe, Ymgynghorydd Anrhydeddus Iechyd y Cyhoedd Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru ac Athro Dirprwyol Prifysgol Monash, Awstralia. Ef hefyd yw Cyfarwyddwr Canolfan Genedlaethol ar gyfer Ymchwil ar Iechyd a Llesiant y Boblogaeth, Cyfarwyddwr Ymchwil Ymchwil Data Iechyd y DU, a Chyd-gydgyfarwyddwr Banc Data Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw (SAIL), yr isadeiledd ymchwil sy’n diogelu preifatrwydd cenedlaethol Cymru.  

Mae ei ddiddordeb mewn arolygu, atal a rheoli anafiadau yn dyddio’n ôl i’w brofiadau cynnar yn gweithio mewn adrannau brys. Sefydlodd System Arolygu Anafiadau Gorllewin Morgannwg ym 1993, rhagflaenydd AWISS. Mae’r Athro Lyons wedi chwarae rôl arweiniol yn natblygiad arolygu anafiadau a mesur baich anafiadau ar boblogaeth y DU, Ewrop ac ar draws y byd.  Yn 2012, daeth yn gadeirydd Ymdrech Gydweithredol Ryngwladol Ystadegau  Anafiadau  

https://www.cdc.gov/nchs/injury/advice.htm

Samantha Turner

Mae Sam yn ddadansoddwr ymchwil/data wedi ei lleoli yn Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe.  Mae Sam yn gysylltiedig â sawl prosiect yn ymwneud ag anafiadau, yn cynnwys AWISS, Cronfa Ddata Anafiadau Ewropeaidd (IDB), ac mae’n gweithio ar gynnig am gyllid ymchwil ar hyn o bryd i werthuso effaith ymyriadau’r gwasanaethau tân ac achub ar iechyd.

Jane Lyons

Mae Jane yn ddadansoddwr data wedi ei lleoli yn Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe.  Mae Jane yn gweithio ar sawl prosiect yn ymwneud ag anafiadau fel AWISS, gwerthuso’r Gwasanaeth Casglu a Throsglwyddo Meddygol Brys (EMRTS) yn ogystal â chydweithredu gyda chydweithwyr o gonsortiwm Ymdrech Gydweithredol Ryngwladol ar Ddulliau ac Ystadegau Anafiadau i gymharu baich anafiadau yng Nghymru yn rhyngwladol.