Anafiadau anfwriadol yn y cartref yn y grŵp oedran 0-7 oed – ymweliadau ag adrannau brys (Dull 2)

Cyfraddau fesul 100,000 o’r boblogaeth ar gyfer ymweliadau ag adrannau brys oherwydd anafiadau anfwriadol yn y cartref ymysg plant 0-7 oed (dull 2). Ceir pwyntiau data coll oherwydd bod cyfrifiadau yn rhy fach i gael eu cyflwyno’n gyhoeddus (i atal y perygl o ddatgelu). Gellir defnyddio panel dewis ar ochr dde y dudalen i ddewis y flwyddyn o ddiddordeb neu i gyflwyno data yn ôl Awdurdod Lleol/Byrddau Iechyd. Gellir lawrlwytho’r canlyniadau crai a’r graffiau trwy glicio ar y ddolen lawrlwytho ar yr ochr dde ar y gwaelod. Gallwch lawrlwytho data o un graff ar y tro yn unig – cliciwch ar deitl y graff y mae gennych ddiddordeb ynddo i ddewis y graff hwn i’w lawrlwytho.

Argymhellir bod y canlyniadau hyn yn cael eu dehongli’n ofalus. Gallai gwahaniaethau penodol rhwng ALl/BI ymwneud â gwahaniaethau mewn ymarfer clinigol neu ymarfer codio data rhwng ysbytai, yn hytrach nag amrywiadau gwirioneddol ym mynychder anafiadau. Os ydych yn bwriadu defnyddio dangosyddion AWISS yn eich gwaith, fe’ch cynghorir i siarad ag aelod o dîm AWISS cyn cyhoeddi eich gwaith (awiss@swansea.ac.uk).  

Anafiadau anfwriadol yn y cartref dull 2:   ‘Mae ‘Grŵp ymweld’ yn y Set Ddata Adrannau Brys yn gyfwerth ag 11 (anafiadau damweiniol yn unig) ac nid oedd y gweithgaredd ar adeg yr anaf yn ystod gwaith (1, 01), addysg (2, 02), chwaraeon (yn cynnwys chwaraeon yn ystod addysg) (3, 03) neu wrthdrawiad traffig ffyrdd (6, 06). .  Please refer to the metadata section for further information.