Anafiadau Cartref a Hamdden ym Mhob Grŵp Oedran – Ymweliadau ag Adrannau Brys (Dull 1)

Cyfraddau fesul 100,000 o’r boblogaeth ar gyfer ymweliadau ag adrannau brys oherwydd anafiadau cartref a hamdden (dull 1). Cyfraddau fesul 100,000 o’r boblogaeth ar gyfer marwolaethau yn ymwneud ag anafiadau pob achos. Ceir pwyntiau data coll oherwydd bod cyfrifiadau yn rhy fach i gael eu cyflwyno’n gyhoeddus (i atal y perygl o ddatgelu). Gellir defnyddio panel dewis ar ochr dde y dudalen i ddewis y flwyddyn o ddiddordeb neu i gyflwyno data yn ôl Awdurdod Lleol/Byrddau Iechyd.Gellir lawrlwytho’r canlyniadau crai a’r graffiau trwy glicio ar y ddolen lawrlwytho ar yr ochr dde ar y gwaelod. Gallwch lawrlwytho data o un graff ar y tro yn unig – cliciwch ar deitl y graff y mae gennych ddiddordeb ynddo i ddewis y graff hwn i’w lawrlwytho.
Home and leisure method 1: Activity at time of injury = 3, 03, 4, 04, 5, 05, 7, 07 (sport, leisure or play, home, DIY, gardening activities, being taking care of)

Argymhellir bod y canlyniadau hyn yn cael eu dehongli’n ofalus. Gallai gwahaniaethau penodol rhwng ALl/BI ymwneud â gwahaniaethau mewn ymarfer clinigol neu ymarfer codio data rhwng ysbytai, yn hytrach nag amrywiadau gwirioneddol ym mynychder anafiadau. Os ydych yn bwriadu defnyddio dangosyddion AWISS yn eich gwaith, fe’ch cynghorir i siarad ag aelod o dîm AWISS cyn cyhoeddi eich gwaith (awiss@swansea.ac.uk).  

Am fwy o wybodaeth am y ffordd y cafodd y cyfraddau hyn eu cyfrifo, gweler yr adroddiad dangosyddion a’r  adran metadata.