Anafiadau Cartref a Hamdden ym Mhob Grŵp Oedran – Ymweliadau ag Adrannau Brys (Dull 2)

Cyfraddau fesul 100,000 o’r boblogaeth ar gyfer ymweliadau ag adrannau brys oherwydd anafiadau cartref a hamdden (dull 2). Cyfraddau fesul 100,000 o’r boblogaeth ar gyfer marwolaethau yn ymwneud ag anafiadau pob achos. Ceir pwyntiau data coll oherwydd bod cyfrifiadau yn rhy fach i gael eu cyflwyno’n gyhoeddus (i atal y perygl o ddatgelu). Gellir defnyddio panel dewis ar ochr dde y dudalen i ddewis y flwyddyn o ddiddordeb neu i gyflwyno data yn ôl Awdurdod Lleol/Byrddau Iechyd. Gellir lawrlwytho’r canlyniadau crai a’r graffiau trwy glicio ar y ddolen lawrlwytho ar yr ochr dde ar y gwaelod. Gallwch lawrlwytho data o un graff ar y tro yn unig – cliciwch ar deitl y graff y mae gennych ddiddordeb ynddo i ddewis y graff hwn i’w lawrlwytho.

Home and leisure method 2: ‘Attend group’ field in Emergency Department Data Set (EDDS) not equal to 12 (assault) or 13 (self-harm) and injury was not a road traffic collision (activity at time of injury was not equal to 6, 06).  Please refer to the adran metadata for further information.
Argymhellir bod y canlyniadau hyn yn cael eu dehongli’n ofalus. Gallai gwahaniaethau penodol rhwng ALl/BI ymwneud â gwahaniaethau mewn ymarfer clinigol neu ymarfer codio data rhwng ysbytai, yn hytrach nag amrywiadau gwirioneddol ym mynychder anafiadau. Os ydych yn bwriadu defnyddio dangosyddion AWISS yn eich gwaith, fe’ch cynghorir i siarad ag aelod o dîm AWISS cyn cyhoeddi eich gwaith (awiss@swansea.ac.uk).  

Am fwy o wybodaeth am y ffordd y cafodd y cyfraddau hyn eu cyfrifo, gweler yr adroddiad dangosyddion a’r  adran metadata.