Croeso i’r System Arolygu Anafiadau Cymru Gyfan

Mae System Arolygu Anafiadau Cymru Gyfan (AWISS) yn system arolygu anafiadau aml-ffynhonnell yn seiliedig ar y boblogaeth, sydd wedi ei dylunio i fesur cyfraddau a phatrymau anafiadau, er mwyn cynorthwyo a gwerthuso mentrau, ymyriadau a pholisïau lleihau anafiadau ar draws Cymru.

Ariennir AWISS gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, sefydliad y GIG sy’n darparu cyngor a gwasanaethau iechyd y cyhoedd sydd yn annibynnol yn broffesiynol er mwyn diogelu a gwella iechyd a llesiant poblogaeth Cymru.