Dangosydd Ansawdd Data

Mae ‘Adroddiad Ansawdd Data Dangosydd Anafiadau AWISS’ yn rhoi mwy o fanylion am ansawdd setiau data a ddefnyddir i greu Dangosyddion Anafiadau AWISS.

Adroddiad Ansawdd Data Dangosydd Anafiadau AWISS

Argymhellir bod dangosyddion data sy’n cael eu creu gan AWISS yn cael eu dehongli’n ofalus.  Os ydych yn bwriadu defnyddio dangosyddion anafiadau AWISS yn eich gwaith, fe’ch cynghorir i siarad ag aelod o dîm AWISS cyn cyhoeddi eich gwaith (Ebost: awiss@swansea.ac.uk)