Dangosyddion Fframwaith Canlyniadau Iechyd y Cyhoedd

Mae Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi datblygu offeryn adrodd Fframwaith Canlyniadau Iechyd y Cyhoedd (PHOF) ar gyfer Cymru..

Mae’r PHOF yn nodi dealltwriaeth a rennir o’r canlyniadau iechyd sydd yn bwysig i bobl Cymru. Cafodd ei gyhoeddi ym Mawrth 2016 yn dilyn 15 mis o ddatblygu, ymgysylltu ac ymgynghori. Gellir ei ddefnyddio gan y Llywodraeth, cymunedau lleol, gwasanaethau cyhoeddus, sefydliadau’r sector preifat a gwirfoddol yn ogystal ag unigolion a’u teuluoedd i ysbrydoli a llywio gweithredu i wella a diogelu iechyd a llesiant.

Mae pedwar o ddangosyddion PHOF yn canolbwyntio ar anafiadau:

  • Torri cluniau ymysg pobl hŷn
  • Marwolaethau yn ymwneud ag anafiadau
  • Marwolaethau yn ymwneud ag anafiadau Traffig Ffyrdd
  • Hunanladdiad

Cyflwynir y data ar y pedwar dangosydd hyn yn ôl oed, rhyw, amddifadedd a lleoliad trwy offeryn rhyngweithiol PHOF – cliciwch yma am fwy o wybodaeth ac i gael mynediad at offeryn PHOF.