Gwenwyno ymysg Plant a Phobl Ifanc 0-24 oed – Ymweliadau ag Adrannau Brys

Cyfraddau fesul 100,000 o’r boblogaeth ar gyfer ymweliadau ag adrannau brys oherwydd gwenwyno ymysg plant a phobl ifanc 0-24 oed Missing data points are due to counts being too small to present publicly (to prevent disclosure risks). A selection panel on the right of the page can be used to present data by Local Authority/Health Boards. Gellir lawrlwytho’r canlyniadau crai a’r graffiau trwy glicio ar y ddolen lawrlwytho ar yr ochr dde ar y gwaelod. Gallwch lawrlwytho data o un graff ar y tro yn unig – cliciwch ar deitl y graff y mae gennych ddiddordeb ynddo i ddewis y graff hwn i’w lawrlwytho.. 

Argymhellir bod y canlyniadau hyn yn cael eu dehongli’n ofalus. Gallai gwahaniaethau penodol rhwng ALl/BI ymwneud â gwahaniaethau mewn ymarfer clinigol neu ymarfer codio data rhwng ysbytai, yn hytrach nag amrywiadau gwirioneddol ym mynychder anafiadau. Os ydych yn bwriadu defnyddio dangosyddion AWISS yn eich gwaith, fe’ch cynghorir i siarad ag aelod o dîm AWISS cyn cyhoeddi eich gwaith (awiss@swansea.ac.uk).  

Am fwy o wybodaeth am y ffordd y cafodd y cyfraddau hyn eu cyfrifo, gweler yr adroddiad dangosyddion a’r adran metadata section.