Meysydd Blaenoriaeth Atal Anafiadau

Yn 2017, comisiynwyd tîm AWISS i nodi a datblygu rhestr o ddangosyddion anafiadau allweddol (a restrir isod), i wella arolygu anafiadau a chynorthwyo rhaglenni a pholisïau atal anafiadau ledled Cymru. Nododd proses ymgynghori gydag unigolion a grwpiau â diddordeb ar draws byrddau iechyd Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Prifysgolion, a sefydliadau’r trydydd sector, 25 o ddangosyddion allweddol atal anafiadau ar gyfer Cymru, a restrir isod.

Cliciwch yma am drosolwg o’r broses ymgynghori, a’r penderfyniadau y tu ôl i’r dangosyddion a ddewiswyd.

 • Anafiadau pob achos – marwolaethau
 • Anafiadau pob achos – derbyniadau brys i’r ysbyty
 • Anafiadau pob achos – ymweliadau ag adrannau brys
 • Anafiadau pob achos – Blynyddoedd bywyd wedi eu haddasu gan anabledd
 • Anafiadau cartref a hamdden ym mhob grŵp oedran – ymweliadau ag adrannau brys
 • Anafiadau cartref a hamdden ym mhob grŵp oedran – derbyniadau brys i’r ysbyty
 • Anafiadau anfwriadol yn y cartref yn y grŵp oedran 0-7 oed – ymweliadau ag adrannau brys
 • Llosgiadau a sgaldiadau yn y grŵp oedran 0-4 oed – derbyniadau brys i’r ysbyty
 • Syrthio ymysg pobl 65+ oed – derbyniadau brys i’r ysbyty
 • Anafiadau Traffig Ffyrdd ym mhob grŵp oedran – ymweld ag adrannau brys
 • Anafiadau Traffig Ffyrdd ym mhob grŵp oedran – derbyniadau brys i’r ysbyty
 • Anafiadau Traffig Ffyrdd ymysg oedolion ifanc 17-24 oed – marwolaethau
 • Anafiadau Traffig Ffyrdd ymysg oedolion ifanc 17-24 oed – derbyniadau brys i’r ysbyty
 • Anafiadau cerddwyr a seiclo yn y grŵp oedran 0-16 oed – derbyniadau brys i’r ysbyty
 • Gwenwyno ym mhob grŵp oedran – ymweliadau ag adrannau brys
 • Gwenwyno ym mhob grŵp oedran – derbyniadau brys i’r ysbyty
 • Gwenwyno ymysg plant a phobl ifanc 0-24 oed – ymweliadau ag adrannau brys
 • Gwenwyno ymysg plant a phobl ifanc 0-24 oed – derbyniadau brys i’r ysbyty
 • Hunan-niwed ymysg pobl ifanc 10-24 oed – marwolaethau
 • Hunan-niwed ymysg pobl ifanc 10-24 oed – derbyniadau brys i’r ysbyty
 • Ymosodiadau ym mhob grŵp oedran – derbyniadau brys i’r ysbyty
 • Fframwaith Canlyniadau Iechyd y Cyhoedd (PHOF): Torri clun ymysg pobl hŷn, dadansoddiad wedi ei arwain gan Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • PHOF: Marwolaethau yn ymwneud ag anafiadau, dadansoddiad wedi ei arwain gan Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • PHOF: Marwolaethau anafiadau Traffig Ffyrdd, dadansoddiad wedi ei arwain gan Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • PHOF: Hunanladdiad, dadansoddiad wedi ei arwain gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae’r cyfan wedi ei nodi fel cyfraddau mynychder fesul 100,000 o’r boblogaeth.